ประกันชั้น 3 ราคาถูก

เปรียบเทียบประกันชั้น 2 และประกันชั้น 3

หากคุณมีประสบการณ์มาหลายปีและเชี่ยวชาญในการขับขี่ อยากจะต่อประกันใหม่แต่ไม่อยากเลือกประกันที่ต้องจ่ายเบี้ยแพง แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกประกันชั้นไหนดีระหว่างประกันชั้น 2 กับประกันชั้น 3 วันนี้จึงจะมาแนะนำและเปรียบเทียบประกันทั้ง 2 ชั้นจากรู้ใจค่ะ ว่าจะมีความครอบคลุมแตกต่างกันแค่ไหน ประกันชั้น 2 และประกันชั้น 3 ราคาเท่าไหร่ ตามไปอ่านกันได้เลยค่ะ สิ่งที่เหมือนกันระหว่างประกันทั้ง 2 แผน ไม่คุ้มครองหากรถยนต์เสียหายในกรณีภัยธรรมชาติ เช่น รถน้ำท่วม ไม่คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ของผู้เอาประกัน หากเกิดอุบัติเหตุรถยนต์คุ้มครองเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น โดยมีการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก ซึ่งจะชดใช้ค่าสินไหมที่ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อครั้ง และบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมสำหรับอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง การคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้ายมีทั้งค่ารักษาพยาบาลและการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนค่ะ จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับการประกันตัวผู้ขับขี่ที่ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้สอบสวนและดำเนินคดี สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งค่ะ สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับประกันชั้น 2 คุ้มครองในกรณีรถยนต์สูญหายหรือถูกโจรกรรม หรือหากรถยนต์เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ที่ว่ามาทางบริษัทก็คุ้มครองเช่นเดียวกันค่ะ โดยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง คุ้มครองรถยนต์ที่เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง ประกันชั้น […]