เมื่อไม่ได้คะแนน IELTS ตามที่หวัง ไปต่อหรือหยุดดี

การสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักว่าเป็นการสอบที่ยากมาก แต่จริงๆแล้วเราอาจจะกล่าวเช่นนี้ไม่ได้ซะทีเดียว แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นการทดสอบความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่วัดผลผู้สอบได้ดี อาจจะถูกต้องกว่า เพราะคะแนนที่ได้จะสะท้อนระดับความสามารถของผู้สอบได้ดี ผู้สอบที่ยังได้คะแนนไม่ดีตามที่ตั้งใจย่อมหมายถึงความสามารถของคุณยังไม่ถึง การที่อยากพิชิตคะแนนที่สูงขึ้น ต้องแลกมาด้วยการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นทางที่จะทำให้คะแนนสูงขึ้นได้เริ่มจากการเปิดใจยอมรับ และ ต่อไปคือการแสวงหาแนวทางที่จะทำให้ความต้องการในการเพิ่มคะแนนของคุณเกิดผลสำเร็จ เราจะรับมืออย่างไร  หากต้องผิดหวังเมื่อเห็นคะแนนสอบ IELTS ของตัวเอง ถ้าไม่ได้คะแนนอย่างที่ตั้งเป้าไว้ คือสิ่งที่คุณต้องตั้งสติและจัดการกับมัน บางคนท้อและไม่ไปต่อ แบบนี้ย่อมไม่ดีนักเพราะมันอาจทำให้ระดับการพัฒนาภาษาของคุณหยุดชะงักไปเลย ในทางตรงกันข้าม คุณอาจอยากลองสอบใหม่  สำหรับการเปิดรับสมัครในครั้งต่อไปเลย ก็ต้องบอกว่าอย่าใจร้อน หยุดไว้ก่อน หยุดในที่นี้หมายถึงควรให้ระยะเวลาผ่านไปสักพักโดยที่คุณต้องให้เวลาตัวเองในการพัฒนาภาษาอังกฤษ อย่างน้อยก็ 3-6 เดือน  เพราะการเรียนรู้ภาษาต้องใช้เวลาและการฝึกฝน  การปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษไม่สามารถทำได้เพียงชั่วข้ามคืน  หากรีบไปสอบแล้วได้ผลแบบเดิมคุณจะหมดกำลังใจและสิ้นเปลืองเงินทองเปล่าๆ ใช้เวลา และสติ คิด ตรึกตรอง ดูผลสอบครั้งที่ผ่านมา แล้วพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ และมองหาสาเหตุที่ทำให้คุณไม่ได้คะแนนตามที่หวัง  หากเป็นเพราะเรื่องการบริหารเวลาไม่ดีคุณต้องฝึก ฝึกและฝึก  หากต้องเพิ่มทักษะการสอบด้านใดก็ควรที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม โดยเข้าครอสติว และเน้นทักษะด้านที่ต้องปรับปรุง เรียนรู้การเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการสอบครั้งต่อไป เริ่มที่การอ่านเกณฑ์การให้คะแนน IELTS  และพิจารณาทักษะที่คุณต้องมีเพื่อให้ได้คะแนนแต่ละระดับ  ถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยหรือรู้จักข้อสอบ IELTS ควรจะเริ่มศึกษา เปลี่ยนแนวคิดตัวเองให้ได้ อย่าคิดว่าการติวเพื่อมาสอบจะทำให้สอบผ่าน แต่ถ้าหากอยากผ่านต้องทำให้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน […]